ظریف سال 92: من به شما اطمینان می دهم، زمانی که تحریم های شورای امنیت فرو بریزد، تمام تحریم های آمریکا جز تکه پاره ای از کاغذ نخواهد بود!