• سازمان ها

برنامه سلامت، بهداشت و درمان با 16 وعده

در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند و بیشتر وعده‌های سایت وعده‌یاب برگرفته از همین کتاب است.

یکی دیگر از طرح‌های حسن روحانی در برنامه خود « سلامت، بهداشت و درمان » است. آنچه که در ادامه میآید، چکیده‌ای از وعده‌های وی میباشد. توضیحات برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

 

طرح تحول سلامت و همه دست آوردهای آن علی رغم ارتقا دادن کیفیت و کاهش هزینه ارائه خدمات به بیماران، کشور را از اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان بی نیاز نساخته است. ارتقای ساختاری نظام سلامت به منظور پایدارسازی کیفیت و کمیت ارائه خدمات و هم چنین پایدارسازی مالی نظام سلامت، و هم چنین اجتماعی کردن سلامت از ملزومات اساسی کشور است که برای اجرا در دولت دوازدهم در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که با

رفع وضعیت اضطراری در نظام بهداشت و درمان، اکنون ثبات قابل ملاحظه ای برای اصلاحات ساختاری فراهم شده است. وزارت بهداشت در دولت دوازدهم موظف به اجرای برنامه های زیرخواهد بود.

1. اجرای برنامه پزشک خانواده که سبب تعریف جایگاه شایسته برای پزشکان عمومی در نظام سلامت کشور، تقویت پیشگیری سطح اول که عمدتاً بر عهده پزشکان عمومی است، و کاهش هزینه‌های نظام سلامت می‌شود؛

2 . سطح‌بندی کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور. این کار با اولویت خدمات درمانی ای که بیشترین هزینه را بر نظام سلامت تحمیل می‌کنند آغاز می‌شود؛

3. به کارگیری کامل پرونده الکترونیک سلامت و استفاده از آن برای رسیدگی به اسناد پزشکی و پرداخت هزینه آ نها به صورت الکترونیکی (برخط)؛

4. تدوین راهنماهای بالینی در زمانبندی مشخص (کمتر از یک سال) برای آن دسته تشخیص‌ها و درمان هایی که بیشترین هزینه را بر نظام درمان تحمیل می‌‎کنند، و سپس برای کلیه تشخیص‌ها و درمان‌ها و به تصویب آن ها در شورای عالی بیمه خدمات درمانی؛

5. تدوین آیین‌نامه‌های خرید راهبردی خدمات سلامت در شورای عالی بیمه خدمات درمانی به گونه ای که ضامن ارتقای نقش بیمه به ناظر و کنترل کننده هزینه سلامت، و نه فقط تأمین کننده مالی باشد؛

6 . تدوین شیوه‌نامه بررسی و پرداخت اسناد توسط وزارت رفاه به نحوی که در آن نقش سازمان‌های بیمه‌گر در زمینه کنترل هزینه‌ها اعمال شود. این شیوه نامه در شورای عالی بیمه بررسی و تصویب شود و پس از آن ابلاغ می گردد؛

7. استانداردسازی کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی و تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی به گون های که سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) اجرایی گشته و در فاز اول، اختلاف تعرفه «جزء حرفه‌ای » میان بخش های دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، عمومی غیردولتی، خیریه و …) از میان برداشته شود. سهم سود عادلانه (و نهسود سرمایه) و استهلاک در تعرفه های مذکور معین و به ازای حجم خدمات خریداری شده توسط سازمان‌های بیمه‌گر از بخش دولتی، به عنوان یارانه دولت (که در حال حاضر سود سرمایه) و استهلاک در تعرفه های مذکور معین و به ازای حجم خدمات خریداریشده توسط سازمانهای بیمه‌گر از بخش دولتی، به عنوان یارانه دولت (که در حال حاضر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازما نهای دولتی پرداخت می شود) به سازمان های بیم هگر پرداخت شود تا در قالب قیمت های استاندارد (واقعی) میان مراکز درمانی دولتی بازتوزیع شود. در صورتی که خرید خدمت راهبردی و DRG در دستور کار قرار گیرد، مسئله بازنگری در کتاب ارزش نسبی خدمات بلاموضوع می شود و می توان بدون مشکلات ناشی از مقاومت در برابر بازنگری، از این مسئله عبور کرد؛

8 . حذف هم پوشان یهای بیمه ای سازمان بیمه سلامت و سایر سازما نهای بیمه گر؛

9 . کاهش تقاضا برای بستری از طریق کاهش هزینه‌های سرپایی بیمه های پایه؛

10 . کنترل هزینه های کاتاستروفیک (خانمان سوز) از طریق ثبت داروهای پرهزینه و حذف هزینه‌های ؛OTC

11 . انجام اصلاحات لازم برای ممانعت از انتقال بیم ههای اجباری به بیمه های اختیاری؛

12 . انجام آزمون های وسع و حذف افراد غیرنیازمند از پوشش بیمه سلامت رایگان به منظورهدفمند کردن هزینه های بهداشت و درمان؛

13 . اجرای نظام ارجاع افراد نیازمند برای استفاده از خدمات بستری بیمه رایگان؛

14 . استقرار کامل سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه نمودن فرایندهای درمان؛

15 . الزام به تشکیل صندوق بیمه درمان در زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بهمنظور شفاف سازی منابع درمان و هم چنین وارد کردن هزینه های مربوطه از محل ردیف های قانونیبه بخش درمان؛

16 . ارتقای جذابیت‌های نظام درمانی کشور برای توسعه «توریسم سلامت» و هماهنگ سازی تلاش‌های دستگاه‌های مسئول برای بالا بردن سطح درآمد نظام سلامت از این محل.

 

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص160

1591cookie-checkبرنامه سلامت، بهداشت و درمان با 16 وعده