در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند.

یکی دیگر از طرح‌های کسب و کاری روحانی در برنامه خود «حمایت از شرکت های کارآفرینی» است. توضیحات برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

شرکت های کارآفرین بالاخص در محیط های کسب و کار نامساعد، شرایط رکودی، بدون دسترسی به نظام های تأمین مالی مناسب و بسیاری شرایط دیگر که در اقتصاد ایران وجود دارد، نیازمند حمایت مؤثر ولی شفاف دولت هستند. این حمایت با اقدامات زیر عملی می شود.

1 . حمایت از شرکت هایی که در آغاز فرآیند رشد قرار دارند و امید است تا در مدت دو سالبه یک شرکت بالغ تبدیل شوند؛

2. تسهیل ورود و خروج افراد نوآور و کارآفرین و کاهش ریسک ناشی از شکست از طریق تعریف «شرکتهای کارآفرین» بر اساس تجربیات کشورهای پیشرو در نوآوری و تدوینلایحة مربوطه، بر اساس معیارهای زیر:

○○ تسهیل تاسیس شرکت با نام «شرکت کارآفرین … » و انحلال آن پس از دو سال به صورت خودکار، به شرط عدم تبدیل به شرکت سهامی خاص یا مسوولیت محدود؛○○ معافیت مالیاتی برای مدت دو سال به شرط درآمد کمتر از یک میلیارد ریال در سال؛
○○ الزام به تخصیص ۲۵ درصد از سود به سرمایة شرکت؛
○○ تعهد دولت به پرداخت بیمة کارکنان در سطح مشخص سه نفر برای یکسال به شرط تداوم آن در سال دوم توسط شرکت؛
○○ تبدیل شرکت به یک شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود بعد از دوسال یا پس از درآمد بالاتر از یک میلیارد ریال؛

 

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص130

 

1530cookie-checkحمایت از شرکت های کارآفرینی