دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، 29 مهرماه 1397 در نامه ای، فهرست 4 عضو کابینه دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در این فهرست، رضا رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است.

به گزارش «وعده‌یاب»، گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه هایش برای تصدی وزارت به بهبود محیط «سرمایه گذاری» و فضای «کسب و کار» اشاره کرده است که توضیحاتش در ادامه آمده است:

  • ارائه کلیه خدمات وزارت خانه و سازمان‌های تابعه به صورت الکترونیکی با اولویت صدور مجوزها در قالب طرح هدایت سرمایه گذاری و تولید
  • شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آن‌ها
  • طرح بروز رسانی ظرفیت‌های تولید و روز آمد نمودن آمار و اطلاعات بخش
  • توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی برای دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات ذیربط و درگاه‌های اطلاع رسانی
  • تکمیل و راه اندازی سامانه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا
  • توسعه خدمات نرم افزاری صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی کشور از طریق ایجاد و راه اندازی ۳۱ مرکز کسب و کار، دفاتر کار مجازی و ارائه خدمات مشاوره ای فنی، مهندسی و مدیریتی
  • شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه خدمات فعالیت‌های قابل ارائه به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در کشور