دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، 29 مهرماه 1397 در نامه ای، فهرست 4 عضو کابینه دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در این فهرست، رضا رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است.

به گزارش «وعده‌یاب»، گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رییس جمهوری در دفاع از کارنامه و برنامه هایش برای تصدی وزارت پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان اظهار داشت: تاکنون در زندگی خود با پاکدستی و سادگی زیسته ام و مبارزه با فساد بویژه فساد سازمان یافته محور کارهایم در وزارتخانه خواهد بود و فساد در این حوزه معنا نخواهد داشت.