• سازمان ها

ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد

در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند و بیشتر وعده‌های سایت وعده‌یاب برگرفته از همین کتاب است.

یکی دیگر از طرح‌های حسن روحانی در برنامه خود « ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد» است. آنچه که در ادامه میآید، چکیده‌ای از وعده‌های وی در عرصه شفافیت میباشد. توضیحات برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

 

فساد به عارضه نظام اداری و اقتصادی کشور تبدیل شده و ضمن بالا بردن سطح ناکارآمدی، تأثیرات مخربی بر توان اقتصادی، رقاب تپذیری و فضای کسب و کار، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی گذاشته است. دولت دوازدهم خود را متعهد می داند از طریق سازوکارهای زیر با فسادمبارزه کند.

 

 • اجرای قوانین موجود در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح آن ها در صورت نیاز؛
 •  ارتقای کیفیت حکمرانی از طریق به کارگیری تکنیک های بهبود کیفیت نظام اداری؛
 • کاهش دادن تصدی دولت در اقتصاد و حرکت به سمت دولت توسعه گرا؛
 •  ارتقای سطح شفافیت در نظام تصمیم سازی و تصمی مگیری دولتی؛
 • اجرایی کردن طرح سنجش ملی فساد ب همنظور ارزیابی فساد در دستگاه های مختلف،
 • سازوکارهای ایجاد فساد، و سنجش اثربخشی راهکارهای ضدفساد بر سلامت نظام اداریو اقتصادی؛
 • اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات؛
 •  ارتقای استانداردهای عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی، و اجرای قانون مبارزه با پولشویی؛
 • استفاده از ظرفی تهای دولت الکترونیک برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد؛
 •  تدوین قوانین و به کارگیری ابزارهای لازم برای افزایش نظارت عمومی بر عملکرد دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی، از جمله استفاده از ظرفیت رسانه های آزاد؛
 •  اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح شرکت های دولتی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالیآ نها؛
 •  واگذاری امور به گروه های مدنی به نحوی که از شدت رانت های اطلاعاتی و مالی کاسته شود و جامعه مدنی بخشی از نظام خودتنظیم مبارزه با فساد باشد؛
 • استفاده حداکثر از ظرفیت فضای مجازی برای شفاف سازی درباره عملکرد دولت.

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص85

1390cookie-checkارتقای شفافیت و مبارزه با فساد