• سازمان ها

اجرای طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)

در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند و بیشتر وعده‌های سایت وعده‌یاب برگرفته از همین کتاب است.

دربرنامه معرفی شده توسط روحانی به طرح «کارانه اشتغال جوانان (کاج)» اشاره شده است. توضیح برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

بازار کار در برنامه ششم توسعه، از جمله محورهای مهم کلان اقتصادی محسوب مي شود و به عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در برنامه گنجانده شده است. بنابراین، نوع و رویه های سیاست گذاری در حوزه اشتغال و بازار کار برنامه ششم از ابعاد مختلف می تواند حائز اهمیت باشد. دولت یازدهم با اولویت دادن به اشتغال جوانان «طرح کارانه اشتغال جوانان» را طراحی کرده تا فرصت های شغلی مناسب و پایدار ایجاد شود. اجرای این طرح از یک طرف نیازمند شناسایی گروه های هدف و از جانب دیگر اعمال حمایت های مورد نظر توسط دولت است. ساز وکار اجرایي «طرح کارانه اشتغال جوانان» به شرح ذیل است. اهداف این طرح عبارتند از:

1-افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان؛

2-  تسهیل در جذب و به کارگیری جوانان در بنگاه های اقتصادی؛

3- کمک به کاهش هزینه های نیروی کار در بنگاه های اقتصادی؛

4- هدایت هدفمند منابع هدفمندسازی یارانه ها در جهت توسعه اشتغال جوانان. .

گروه هدف طرح نیز جوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی 25-34 فاقد سابقه بیمه تأمین اجتماعی هستند.

 

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص58 الی 67

1330cookie-checkاجرای طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)