دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، 17 مردادماه در نامه ای، فهرست اعضای کابینه دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در این فهرست، سید محمد بطحائی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی شده است.

به گزارش «وعده‌یاب»، سید محمد بطحائی برنامه های پیشنهادی خود را برای «اجرای متوازن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » و بر اساس رهنمودها و دیدگاه های امام (ره) و منویات و دیدگاه های مقام معظم رهبری، رویکردها و برنامه های رئیس جمهوری دکتر روحانی و سیاست های وی در دولت دوازدهم در حوزه آموزش و پرورش، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور و احکام برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور متناسب با شرایط، نیازها و امکانات کشور تنظیم کرده که در بخشی از این برنامه پیشنهادی به طراحی و استقرار نظام خدمات معیشتی و رفاهی فرهنگیان به صورت کلی پرداخته شده است.