وزیر ارتباطات با انتشار توییتی از اجرایی شدن ۵جی در سال ۹۸ خبر داد: «پیش به‌سوی 5G!» هدفی است که در کنار توسعه ‌IOT برای سال ۹۸ در نظر داریم. هم‌اکنون، تمامی شهرها و بیش‌از ۶۶٪ روستاها دارای پوشش 3G/4G هستند که در سال‌آینده باوجود مانع‌بودن تحریم‌ها، تلاش بیشتری برای گسترش #دسترسی‌همگانی⁩ انجام خواهیم داد. نسل جدید ارتباطات منتظر ماست!