رییس‌جمهوری یکشنبه (بیست و نهم مهرماه سال 97) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کرد.

به گزارش «وعده یاب» دژ پسند در برنامه اعلامی خود در بخش سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در ارتقاء شفافیت و انضباط مالی – اداری خبر از تدوین برنامه‌ای عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی داد. در برنامه اعلامی وزیر اقتصاد وعده مربوط با عنوان شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی آمده است.