در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند.

یکی دیگر از طرح‌های روحانی در برنامه خود « محیط زیست» است. توضیحات برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

دولت دوازدهم همه راهبردهای 12 گانه زیر را که در دولت یازدهم اجرایی شده، ادامه خواهد داد:

1 . ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوای کلانشهرها؛

2 . اجرای جدی برنامه مدیریت خاک، پسماند و فاضلاب و تکمیل مقررات آن؛

3. ارتقای کارآمدی در حفاظت منابع طبیعی و تنوع زیستی؛

4 . احیا و اثربخش کردن شورایعالی محیط زیست و تشکیل و ارتقای اثربخشی صندوقمحیط‌ زیست؛

5 . تقویت و حمایت سازما نهای مرد منهاد محی طزیستی؛

6 . آموزش و ترویج سواد، اخلاق، رفتار و عمومی سازی فرهنگ محیط زیست؛

7 . ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط زیست با تأکید بر معضل ریزگردها؛

8. توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیط زیست در حاکمیت از طریق ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه ریزی توسعه کشور؛

9 . تقویت ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی در همه طرح ها و اعمال معیارهای ناشی از اقتصاد محیط زیست در برنامه ریزی توسعه؛

10 . اتخاذ رویکرد هزینه-فایده محیط زیستی در همه برنامه‌ریزی‌ها؛

11 . اجرای ابزارهای انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز؛

12 . لحاظ کردن آمایش سرزمین با محوریت آب و محی طزیست در برنام هها و طرح های توسعهالگوی توسعه کشور،

 

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص 148

1560cookie-checkبرنامه محیط زیست با 12 وعده