وزیر آموزش و پرورش در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به اعلام جزئیات بازگشایی مدارس در اول مهر پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام اینکه با مدارس خشت و گلی در ابتدای مهر ماه خداحافظی خواهیم کرد افزود: البته حذف مدارس خشت و گلی در استان سیستان و بلوچستان تا آبان ماه به اتمام می‌رسد. مدارس کپری نیازمند سازه های متناسب با اقلیم هستند که در دستور کار و اولویت بعدی سازمان نوسازی قرار دارد. هر مدرسه ای که علمک گاز به آنجا رفته باشد بخاری گازسوز جایگزین می‌شود و در مدارسی که گازکشی ندارند بخاری‌های دیگری جایگزین می شوند.