• سازمان ها

سمت: وزیر

سید علیرضا آوایی
مسعود سلطانی‌فر
بیژن نامدار زنگنه
سید عباس صالحی
محمد اسلامی
عبدالرضا رحمانی فضلی
فرهاد دژپسند
محمد جواد آذری جهرمی
سید محمد بطحایی
رضا رحمانی